Ocena kompetencji

Zajmujemy się oceną kompetencji kierowniczych w procesie naboru, awansu na wyższe stanowiska kierownicze zgodnie z wymogami ustawy o służbie cywilnej i rekomendacjami Szefa Służby Cywilnej dotyczącymi przeprowadzania naboru na wyższe stanowiska w służbie cywilnej.

Kompleksowa metoda badania i oceny kompetencji kandydatów do pracy w celu wyłonienia najlepszego kandydata i zminimalizowania ryzyka pomyłek rekrutacyjnych. Ocena kompetencji kierowniczych następuje w trakcie wykonywania przez kandydatów ćwiczeń i symulacji jakie kandydat może spotkać na stanowisku pracy na jakie się ubiega.

Badanie kompetencji miękkich.

• Obiektywność oceny poprzez obecność konsultantów zewnętrznych oraz wykorzystanie wystandaryzowanych narzędzi
• Trafność wyboru poprzez wielopoziomowe badanie kompetencji
• Minimalizacja ryzyka pomyłek rekrutacyjnych

Cele i przebieg procesu:

Cel sesji: Ocena i badanie kompetencji oraz predyspozycji kierowniczych w oparciu o model kompetencji i opis stanowiska kierowniczego w Urzędzie oraz wskazanie kandydatów o najbardziej zbliżonym profilu kompetencyjnym do wymagań stanowiska.

1. Wywiad behawioralny – pogłębiony wywiad indywidualny z każdym z kandydatów w celu diagnozy rzeczywistego poziomu deklaratywnych kompetencji kierowniczych
2. Dyskusja grupowa – symulacja sytuacji negocjacyjnej pozwalająca ocenić umiejętności przywódcze oraz styl pracy w zespole
3. Zadania indywidualne – symulacje rzeczywistych sytuacji zawodowych (np. rozmowa z pracownikiem) pozwalające ocenić indywidualny styl zarządzania i przywództwa
4. Testy psychologiczne – diagnozujące m.in. poziom kompetencji społecznych oraz strategie radzenia sobie ze stresem

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress