HR w Twojej firmie

Zastanawiasz się nad wprowadzeniem procesów HR do swojej firmy?

A może poszukujesz wsparcia w zakresie HR Business Partnera?

Wprowadzenie do firmy poniższych standardów przyczynia się do zwiększenia poziomu zadowolenia z pracy, poprawy jakości relacji w zespołach, zmniejszenia poziomu rotacji. Pracownicy mają poczucie rzeczywistego zaangażowania w ich rozwój oraz opieki ze strony Pracodawcy.

Koszt oraz zakres poniższych działań ustalamy indywidualnie.
Czy spotykasz się z sytuacjami trudnych relacji w zespole?
Miękki HR
Specjalista ds. HR dba o odpowiednią atmosferę w zespole. Rozwiązywanie bieżących problemów występujących w zespole oraz poszczególnych osób w zespole. Pracownicy traktują HR jako mediatora, osobę bezstronną której można zaufać na drodze rozwiązania problemów oraz konfliktów (jawnych lub nie). Indywidualne porady, grupowe spotkania, coaching, konsultacje psychologiczne. Systematyczny i zaplanowany system spotkań z pracownikiem, wyważona i obiektywna ocena pokazująca mocne strony i elementy wymagające poprawy, wspólne wypracowanie rozwiązań. Rozwój zasobów, poszukiwanie indywidualnych talentów oraz ich rozwój. Docenienie wkładu pracownika w zespół, pozytywna motywacja. Dostrzeganie i rozwój potencjału do bardziej efektywnej pracy, rozmowy o postępach.
Czy każdy pracownik ma jasno określoną możliwość rozwoju?
Ścieżka kariery
Opracowana dla każdego działu. Każdy czuje się ważny i ma poczucie że dla firmy ważny jest mój rozwój / wiem kiedy awansuje i co muszę zrobić aby to osiągnąć / poczucie celu, Kandydaci do pracy oraz obecni pracownicy mają poczucie celu oraz świadomość iż w mojej firmie jest możliwość rozwoju.
Potrzebujesz stworzyć wewnętrzne standardy szkoleniowe?
Identyfikacja potrzeb szkoleniowych
Opracowanie kolejnych szkoleń oraz dobór odpowiednich testów / materiałów szkoleniowych. Szkolenia mają indywidualny charakter, dostosowany do problemów z którymi spotykają się poszczególne zespoły. Szkolenia wąskie w niewielkiej grupie, o tematyce adekwatnej do potrzeb oraz informacji zwrotnych otrzymywanych od klientów oraz osób decyzyjnych w firmie. Podniesienie jakości obsługi Klienta poprzez szkolenia wewnętrzne opracowane przez dział HR. Szkolenia są prowadzone przez pracownika HR.
Czy nowi członkowie zespołu mają zapewnione wsparcie w pierwszym okresie pracy?
Przygotowanie procesu Onboardingu oraz podręcznika powitalnego Welcomebook.
Wprowadzenie nowych pracowników do firmy / Opiekun procesu adaptacji. Dbanie o poprawną integrację, rozmowa na temat ewentualnych początkowych trudności, zmniejszenie napięcia i stresu związanego z podjęciem nowej pracy.HR.
Czy wiesz jak oferowane wynagrodzenie wypada na tle realiów rynkowych?
Audyt wynagrodzeń.
Udzielanie informacji dot. firm konkurencyjnych, trendów kadrowych branży, raportów płacowych. Przewaga kadrowa, konkurencyjna, mniejsza rotacja w zespołach. Możliwość prowadzenia rekrutacji ukrytych.
Potrzebujesz dodatkowego wsparcia w zakresie pozyskiwania najlepszych talentów na rynku?
Prowadzenie projektów rekrutacyjnych.
Konsultacje dot. potrzeb rekrutacyjnych, kontakt z przedstawicielami portali, przygotowywanie ogłoszeń, analiza miejsc publikacji, sposobów dotarcia, selekcja aplikacji, kontakt z Kandydatami, planowanie poszczególnych etapów, dobór narzędzi selekcji, ustalanie warunków zatrudnienia, informowanie Kandydatów. Optymalizacja czasowa oraz kosztowa tego procesu. Całościowe odciążenie Kierowników / Managerów odpowiedzialnych za rekrutację.
Czy Twój zespół ma poczucie iż sukcesy spotykają się z reakcją ze strony firmy?
Opracowanie planu ocen okresowych.
Wprowadzenie narzędzi do ciągłego monitorowania postępów w rozwoju skuteczności pracy zespołów i poszczególnych pracowników. Analiza na podstawie narzędzi postępów w pracy.
Istnieją narzędzia skutecznie sprawdzające satysfakcję z pracy
Systematyczne badanie Satysfakcji z pracy w zespole – Test G12.
Test został opracowany na podstawie rozmów z ok. milionem pracowników. Efektem badań było zdefiniowanie 12 pytań, które wskazują na sukces firmy zarówno rynkowy, finansowy i organizacyjny. Odpowiedzi pokazują nad czym warto pracować, co w firmie funkcjonuje dobrze a co wymaga poprawy. Jest również wykorzystywane jako jeden z elementów ocen okresowych. Warto je wykonywać cyklicznie. Badanie Gallupa oparte jest o różnego rodzaju wskaźniki badające zaangażowanie, które tworzą piramidę potrzeb. Jak pokazują badania Pracownicy zaangażowani biorą o 27 proc. zwolnień mniej niż niezaangażowani. O połowę rzadziej zmieniają pracę, lepiej obsługują klientów, mają większą produktywność, a w efekcie przynoszą większe zyski.
Trudne rozmowy z udziałem HR
Planowanie awansów na podstawie ścieżek rozwoju / kariery
Rozwiązywanie umów, rozmowy przedłużające umowę, identyfikacja talentów. Łagodne przejście przez etapy formalnego funkcjonowania pracownika. Mniejsza rotacja oraz stres w zespole. Przed rozmową z bezpośrednim przełożonym pracownik HR przeprowadza rozmowę z Pracownikiem.
Pracownik opuszczający zespół jest najlepszym źródłem informacji zwrotnych
Opracowanie procedury Exit Interview.
Dzięki szczegółowemu wywiadowi z osobami odchodzącymi z zespołu uzyskujemy informacje o rzeczywistych powodach odejścia z pracy. Jest to bardzo skuteczne narzędzie, ograniczające poziom rotacji w zespole.


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress