Etyka zawodowa: Wartości w miejscu pracy

Przeszłość od dawna pokazuje nam, że sukces w biznesie wynika nie tylko z doskonałych umiejętności i wiedzy, ale przede wszystkim z etyki zawodowej. Etyka zawodowa jest fundamentem, na którym powinna opierać się każda firma i każdy pracownik. To zbiór wartości, które kierują naszym postępowaniem w miejscu pracy i wpływają na nasze decyzje